Donateurs

Donateurs zijn senioren 55+, die rechtstreeks zijn aangesloten bij SOB Venlo en die geen lid zijn van een aangesloten vereniging.
NB. Wij praten over donateurs, omdat wij als stichting geen leden mogen hebben.

Donateurs en leden van aangesloten verenigingen hebben bij SOB Venlo dezelfde mogelijkheden en voordelen:

  • De Senioren 55+ Bewaargids Venlo.
  • Het servicepunt van SOB Venlo.
  • De SOB Seniorenpas.
  • Deelname aan de activiteiten van SOB Venlo met voorrang en/of voordeel.

Donateurs betalen € 5,= per persoon per kalenderjaar.

Het donateurschap is persoonlijk. De mogelijkheden en voordelen voor de donateur zijn dus ook persoonlijk.

Donateurs krijgen, evenals de leden van de aangesloten verenigingen, een uniek Seniorennummer. Een SOB-senior houdt dit nummer, zolang hij / zij op en of andere manier verbonden is aan SOB Venlo.

Menu Title
×