Algemeen Sport & Bewegen

Sport en Bewegen / Bewegen Loont.

Een actieve leefstijl waarin voldoende bewogen of gesport wordt heeft veel positieve effecten op het proces van ouder worden.

  • Bewegen houdt gezond
  • Bewegen vertraagt de processen van het ouder worden
  • Bewegen houdt u fit en vitaal
  • Bewegen geeft een positief gevoel
  • Bewegen vergroot uw sociale netwerk.

SOB Venlo is een stichting die al meer dan 40 jaar bestaat. Ons hoofddoel is het voorkómen van eenzaamheid van ouderen, bijvoorbeeld door activiteiten, sporten of bewegen.

Binnen de gemeente Venlo zijn ongeveer 125 clubs, verenigingen en sociëteiten met ruim 4000 leden en individuele senioren aangesloten bij SOB Venlo. Van deze clubs is 2/3 gericht op sport en spel: gymnastiek, biljart, bowlen,dans, bewust bewegen, badminton, koersbal, jeu de boules, volleybal, kegelen, aerobic, wandelen, maar ook denksporten zoals schaak en bridge.

Daarnaast is een grote groep Venlonaren individueel deelnemer van SOB Venlo, ook voor hen wordt deelname aan sport- en beweegactiviteiten gestimuleerd in groepsverband of individueel.

SOB Venlo stimuleert deelname van ouderen aan sport en bewegen binnen de gemeente Venlo. Daarvoor ondersteunt en faciliteert SOB Venlo de aangeslotene organisaties, maar bevordert ook individuele deelname van senioren aan algemene sportactiviteiten. Bij de algemene sportactiviteiten wordt waar mogelijk samenwerking gezocht met andere organisaties.

In aanvulling op de bestaande facilitering van aangeslotene sportclubs richt SOB Venlo zich op de ontwikkeling van de volgende activiteiten:

Participatie in Fit- en Gezondheidstesten gemeente Venlo.

Gemeente Venlo organiseert voor 50-plussers in de diverse stadsdelen zogenaamde Fit- en Gezondheidstesten. Alle 50-plussers worden door de gemeente uitgenodigd om deel te nemen en krijgen na de test een persoonlijk rapport met de resultaten. Bovendien wijzen de aanwezige sportadviseurs de deelnemers op alle sport- en beweegmogelijkheden in de buurt. Op verzoek ban de gemeente Venlo verstrekt SOB Venlo tijdens de Fit- en Gezondheidstesten informatie over de sport- en beweegmogelijkheden van de diverse organisaties die bij SOB Venlo zijn aangesloten. De sportadviseurs dragen hiervoor zorg.

 

Aansluiting nieuwe sport- en beweegorganisaties bij SOB Venlo.

Aangezien lidmaatschap van SOB Venlo aantrekkelijke voordelen biedt voor sport- en beweegorganisaties van ouderen en hun individuele senioren wordt gerichte voorlichting uitgevoerd wat betreft deze voordelen.
·In samenwerking met gecertificeerde fitnesscentra in de diverse stadsdelen en met de gemeente Venlo worden senioren gestimuleerd om te sporten in fitnesscentra en in beweeggroepen. Hierbij worden aantrekkelijke kortingen geboden voor de achterban van SOB Venlo.
·Voor de 50-plus inwoners van de gemeente Venlo is het wandel- en fietsgezelschap ” Los Vast Verband” opgericht. Deze organiseren niet alleen recreatieve losse wandel- en fietstochten, maar ook doelgerichte trainingen.

Meer informatie over aangesloten verenigingen en hun gegevens vindt u onder het kopje ACHTERBAN/Verenigingen.

Menu Title
×