Stichting S.O.B. Venlo: Geschiedenis
U bent hier: Home > S.O.B. > Geschiedenis

Geschiedenis

Geschiedenis S.O.B. tot en met “nu”

S.O.B. is voortgekomen uit de Jongerenconferentie van de St. Vincentius Vereniging te Venlo. De Vincentius Vereniging ondersteunde armen uit de Venlose samenleving. Direct na de oorlogsjaren was er armoede, veel inwoners van frontstad Venlo waren alles kwijtgeraakt in de oorlog.

Enkele jongere leden van de Vincentius Vereniging zagen de eenzaamheid onder ouderen en gingen uitstapjes organiseren: naar bedevaartplaats Kevelaer, naar operettes in Krefeld, etc.

9 augustus 1972

Op 9 augustus 1972 werd de Jongeren Conferentie van de St. Vincentius Vereniging afgesplitst en werd de Stichting Open Bejaardenwerk Venlo opgericht met als voornaamste doel “voorkómen van eenzaamheid van ouderen”. Deze stichting werd in de loop der jaren bekend als “de S.O.B.”.

Als antwoord op mogelijke eenzaamheid werden in diverse wijken sociëteiten opgericht, waar men met leeftijdsgenoten bezig kon zijn met gezelschapsspelen, handwerken, kaarten enz.

Ook werd een orkest opgericht met ex-leden van harmonieën, fanfares en orkesten. Dit voormalige Veteranen Orkest Festina Lente bestaat nog steeds, inmiddels onder de naam Blaasorkest Festina Lente.

Verder werden in de loop der tijd allerlei clubsen toegevoegd: handwerkclubs, biljartclubs, kegelclubs, bowling, enz.

Groeiend aantal clubs.

Tot midden negentiger jaren waren er ca. 20 verenigingen bij de S.O.B. aangesloten. In het jaar 2000 was dat opgelopen tot 50 verenigingen. De stijging is daarna gestaag doorgegaan en eind 2018 hebben we 132 aangesloten clubs.

In 2010 zijn we begonnen met een aantal noodzakelijke veranderingen. Niet lang daarna moesten we financieel op eigen benen gaan staan door stopzetting van de subsidie van de gemeente. Onze financiële steun aan de aangesloten verenigingen is daardoor afgenomen.

 

Op 1 januari 2013 kreeg S.O.B. een nieuwe naam en logo: 

SOB Venlo, De stichting voor senioren

S.O.B. wil DE verbindende organisatie zijn voor alle senioren en voor alle seniorenverenigingen in de gemeente Venlo. Hoe groter onze achterban, hoe meer we kunnen betekenen voor die achterban. Vanuit de primaire doelstelling “voorkómen van eenzaamheid” blijven wij ons richten op ontmoeting, ontspanning en beweging. Daarnaast geven we steeds meer inhoud aan de rol van vraagbaak voor senioren.

Een belangrijke verandering was het toevoegen van de achterban-categorie 'donateurs' in het voorjaar van 2012. Dit waren senioren die niet bij een vereniging horen, maar wel bij S.O.B. willen horen. Op 6 oktober 2017 begroette S.O.B. haar 5000ste aangesloten senior!

Bij de doorvoering van een nieuwe naam (Stichting S.O.B. Venlo), en de toevoeging 'Senioren Ontmoeten en Bewegen' en bijbehorend logo is de categorie 'donateurs' komen te vervallen en zijn alle aangesloten senioren gewoon lid.

In maart 2019 werd het 6000ste lid ingeschreven.

Vernieuwde huisstijl:

Met ingang van 1 januari 2019 heeft Stichting S.O.B. Venlo een nieuwe huisstijl.

Het logo en de naam in het dagelijks gebruik zijn aangepast.

Senioren, Ontmoeten en Bewegen, de betekenis van de drie letters is aan het logo toegevoegd.

"Mensen hebben mensen nodig" is vanaf 2020 onze nieuwe slogan.