verenigingen
U bent hier: Home > Ons aanbod > Faciliteren van clubs

Facilliteren van verenigingen/clubs/organisaties

Onze hoofddoelstelling is een bijdrage leveren aan bestrijden van eenzaamheid.

Daarom stimuleren wij zo veel mogelijk dat ouderen zich aansluiten bij organisaties/clubs/verenigingen (='clubs').

Voordelen voor 'clubs' om zich aan te sluiten bij SOB Venlo:

  1. Alle leden van de club ontvangen de SOB seniorenpas.
  2. Alle leden  krijgen voordeel bij activiteiten van SOB Venlo zelf en bij activiteiten waar SOB Venlo bij betrokken is.
  3. De 'club' kan via de maandelijkse Nieuwsbrief leden werven of aandacht vragen voor activiteiten.
  4. Indien de 'club' gebruik maakt van een locatie in beheer van Gemeente Venlo, betalen zij gereduceerde huur.
  5. De 'club' kan onder bepaalde voorwaarden 75% van de aanschafwaarde van gebruiksmaterialen, door SOB Venlo vergoed krijgen.
  6. SOB Venlo staat clubs met raad en daad bij als daarom wordt gevraagd. Hierbij kan o.a. gedacht worden advisering m.b.t. tot samenwerking of fusie met andere  clubs.